Om båten

Båten heter Sassy Lady och är en Forgus 31, nr 7107, byggd på Orust 1977.

 

Längd ö a: 9.3 m
Längd v l: 7.4 m
Bredd: 3.2 m
Djupgående: 1.64 m
Deplacement: 4800 kg
Fenköl (Bly): 2ooo kg
Motor: Volvo Penta D1-30F med 130S-drev
Stor + genua: 59 kvm
Masthöjd: 13.5 m
LYS-tal: 1.09
Rigg: Masthead. Genomgående mast. Ett par raka spridare.
Ståhöjd: 1.87 m
Konstruktör: Lars Hedberg

Så här skriver Curt Gelin om Forgus 31:an i boken 700 segelbåtar i test:

”Forgus 31 står för de tre upphovsmännen Holger Formgren, Jarl Petterson och Lars Hedberg, havskappseglare, segelmakare respektive båtkonstruktör. 1973 tog de fram båten som ett resultat av att de inte hittade någon lämplig kandidat för havskappsegling. Följaktligen gick de ihop om en egen båt, satte den i sjön och testade den i halvtonnaresammanhang. Där klarade den sig väl i hårda vindar och mycket sjö, men i svaga vindar var den inte lika snabb. Resultatet blev då att Forgus 31 kom i serieproduktion som familjebåt hos Hugo Samuelsson i Ellös, varvid de bästa egenskaperna togs tillvara hos båten.

Tanken med båten var att göra en allround-betonad familjebåt för långfärdssegling. Detta ledde till en båt med rätt speciell karaktär, både seglings- och utseendemässigt.

De kappseglingsmässiga kraven fick ge vika för stort deplacement, bred akter och höga fribord. Detta gav stor volyrn ombord och därmed möjlighet till en bekvämt planerad inredning. Poängen var också att få bekväm och säker gång i sjö, samtidigt som riggen togs till för att göra båten lättdriven inomskärs.

Inredningen är något annorlunda planerad jämfört med andra 7o-talsbåtar, med en ”owner’s cabin” i hela akterskeppet. Där kunde man utnyttja hela den extrema skrovbredden till en enda koj från sida till sida, under och bakom sittbrunnslådan. Motorn ligger i en egen låda och ingen uppdelning av utrymmet under sittbrunnsdurken finns. Här har man på detta sätt fått in en akterhytt, utan att båten egentligen har en sådan i vanlig mening. Annorlunda är också förpiken, som i sig är tämligen liten. Men genom att höja upp kojerna utnyttjas förskeppets ökade volym och därmed får man tillräcklig bredd. Betecknande för kojerna i Forgus 31 är emellertid att de är något korta. Bästa kojen ombord är styrbordskojen i salongen som har nästan full längd med 1,97 meter. Babordskojen är 1,90 meter och akterkojerna bara 1,74 meter. Ståhöjden är goda 1,87 meter, trots att överbyggnaden är låg. Pentryt är litet, har ont om avställningsyta och liten diskho. I gengäld finns här gott om stuv i lådor och fack. Toaletten är måttligt stor för en stor 31-fotare men har dörr mot gången för avskildhet. Utförandet är bra med massivt trä i fronter och skåp, kantlister med rnera. Interiören är egentligen mörk beroende på få och ovanligt små rutor, men en taklucka släpper in ljus så att trivseln blir bra.

Konstruktionen är solid med kraftigt laminat, riktiga stringers, plastade skott, djupt, nerbyggt skrov, genomgående mast och bottenstockar som gör skäl för namnet. Dessutom sitter kölen mot en snedvinklad kraftig sula, vilket ytterligare bidrar till styrkan vid grundstötning.

Seglingsegenskaperna är bra för en tung 31-fotare. I lätt vind rasar Forgus 31 på bra mot jämnstora båtar och i hård vind är styvheten extraordinär. Båten seglar med stor tyngd och ligger ganska tungt på rodret. Den är kursstabil, men inte direktstyrd eller följsam som en lättare 31-fotare. Man får även räkna med att den stoppar i sjö, på grund av de fylliga formerna.”