Robert Schmidt

ROBBAN

Robert – 34 år från Kungälv
Mariningenjör, har arbetat som båtkonstruktör på såväl Nimbus, Malö och Najadvarvet. Robban har seglat sedan unga år och som styrman bjuder han alltid sin besättning på en trygg slör och ett sjusärdeles humör. Robban är utan tvekan den som kletat flest liter sikaflex i Sassys skarvar och vrår.